Chính sách sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN! Trang web này là nền tảng trực tuyến của trường, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm trực tuyến an toàn và hiệu quả. Dưới đây là các chính sách và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các quy định sau đây:

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web này, cùng với tất cả nội dung, hình ảnh, và tài liệu liên quan, là tài sản sở hữu của Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này. Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và sử dụng theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nội Dung

Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web này với mục đích cung cấp kiến thức và thông tin liên quan đến Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và cập nhật của thông tin trên trang web này.

Liên Kết Tới Trang Web Bên Ngoài

Trang web này có thể chứa liên kết tới các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập các trang web bên ngoài là trách nhiệm của bạn.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện trong Chính Sách Sử Dụng này mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến Chính Sách Sử Dụng này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Địa chỉ: Số 8 – Chu Văn An – Phường Hồng Hải – Thành Phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3626.306

Email: caodangtkv@gmail.com

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN!