Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN! Tại đây, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Hãy đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đặt hàng, điền vào mẫu trên trang web hoặc thực hiện các giao dịch khác với trường. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại và thông tin liên quan khác.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm bạn yêu cầu.
  • Quản lý và xử lý đơn đặt hàng của bạn.
  • Gửi thông tin về chương trình, sự kiện, và hoạt động của trường.
  • Cập nhật và duyệt tài khoản của bạn trên trang web.
  • Liên hệ với bạn để giải quyết vấn đề hoặc yêu cầu hỗ trợ.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng sai mục đích, hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.

Quyền Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn cập nhật, xem xét, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin dưới đây.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Địa chỉ: Số 8 – Chu Văn An – Phường Hồng Hải – Thành Phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3626.306

Email: caodangtkv@gmail.com

Cảm ơn bạn đã đặt niềm tin vào Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cung cấp trải nghiệm trực tuyến an toàn và đáng tin cậy.